Parkering

Det er 3 parkeringsplasser. Den øvre P-plassen blir fort fylt opp så på travle dager anbefaler vi å bruke de nedre P-plassene. All parkering er gratis.