Parkering

Det er 4 parkeringsplasser. En p-plass en rett etter innkjørselen og en ved starten på Mygghenget. En P-plassen ved hovedheisen. Ny parkering langs barnebakken, kjør opp mot Kolsåsstua/varmestua. All parkering er gratis.

Ta bussen til Kolsåsbakken!

Bussrute 150 (Gullhaug – Oslo Bussterminal – Gullhaug) stopper rett i nærheten av Kolsåsbakken. Holdeplassen heter Steinskogen.

Se rutetabell (PDF) her