Alpinskole i helger

Vi vil tilby skiskole alle helgene i vinter. Mer informasjon kommer i desember.

Kurs lørdag/søndag – nivå litt øvet

Kursene går over to timer lørdag og to timer søndag. Kursdeltagere må kunne ploge og kjøre i på rekke med andre barn. Alle må ha eget skiutstyr inkludert alpinhjelm eller leie dette i skiutleien i Kolsåsbakken. Forbehold om minimum 4 deltagere per gruppe for at kurset avholdes. 

Kurs lørdag/søndag – nybegynnere

Kursene går over 1,5 timer lørdag og 1,5 timer søndag. Vi har en instruktør per barn på lørdag, men  foreldre må påberegne å hjelpe til på søndag dersom barna ikke da mestrer å kjøre i gruppe. Alle kursdeltagere må  ha eget skiutstyr inkludert alpinhjelm eller leie dette i skiutleien i Kolsåsbakken. Forbehold om minimum 4 deltagere per gruppe for at kurset avholdes. Det blir også satt opp kurs for voksne.

Vinterferiekurs – usikkert om vi kjører kurs i vinterferien 2022

Kursene går over to eller tre dager og det er tre timer kurs per dag inkludert en matpause med pølseservering på midten. Kursstart er kl 10   

Nivå litt øvet er barn som kan ploge uten hjelp og som kan ta skålheis selv. Ved nok påmeldte kan vi ha en gruppe i den store bakken om barna er klare for det.

Trenerne kjører i hovedsak foran barna i bakken for å vise hva de skal gjøre. Dette gir trygghet og skaper rask progresjon. Alle kursdeltagere må ha eget utstyr og må bruke alpinhjelm.

NB! Forbehold om minimum 4 deltagere for å gjennomføre kurset.