Skikurs i skoletiden og SFO-tiden

Kolsås skiskole har i flere år hatt barn fra skolene i Bærum og Asker på Alpinkurs i SFO tiden. I sesongen 2013 var det 12 skoler som deltok og 450 barn som fikk lære alpint Kolsåsbakken.

Bærum kommune har nå besluttet at alle aktiviteter i regi av SFO skal være gratis. SFO er et frivillig tilbud og foreldre kan ta barna ut av SFO for å være med på andre aktiviteter.

Forslag til organisering av skikurs i skoletiden

Med bakgrunn i de nye bestemmelser som har kommet med begrensede muligheter for aktiviteter i SFO tiden tilbyr Kolsås skiskole alpinskole hvor foreldre organiserer.

Foreldre må organisere seg og være med bussen fra og til skolen, og være tilstede i Kolsås hvis det skulle oppstå noe som krever ekstra hjelp i tiden barna er der. Hvis foreldre selv ønsker å være med på ski, er de hjertleig velkomne til det!

Påmelding og betaling foregår enkelt på nettet via deltager.no. Skolen/klassetrinnet vil ligge inne som valgalternativ for påmelding.

Alternativ 1 og 2 – organisert av foreldre

Alternativ 1: 8 ganger fra uke 2 til og med uke 10 med fri i vinterferien uke 8. Kurspris kr 2690,- for 1,5 time inkl busstransport til og fra skolen.

Alternativ 2: 5 ganger fra uke 2 til og med uke 6, eller fra og med uke 9 til og med uke 13. Kurspris kr 1790,- for 1,5 time inkl busstransport til og fra skolen.

  • Barna blir hentet på skolen til avtalt tid med buss.
  • Barna spiser på skolen før de drar og SFO hjelper til med å gjøre barna klare for avreise.
  • Foreldre er med på bussen til og fra Kolsås og er tilgjengelig ved behov.

For avtale ta kontakt med:

Hanne Ebbesen Heide
Mobil: 901 51 700
Epost: hanne@kolsas-skisenter.no